صفحه اصلی
گزارش وبینار «بررسی وضعیت و حقوق کودکان در زمان بیماری های واگیر»
  • 1040 بازدید

وبینار «بررسی وضعیت و حقوق کودکان در زمان بیماری های واگیر» روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 از ساعت 18 الی 20، در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز کودک برگزارشد.
در این برنامه، دکتر خدیجه ظریفی، متخصص کودکان، به ارائه تحلیل‌های پزشکی مرتبط با انواع بیماری‌های واگیر و بیماری کوید-19و همچنین آسیب های ناشی از این بیماری بر کودکان پرداخت.
سپس، دکتر پوریا عسکری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، از بعد حقوقی و با بررسی اسناد بین المللی مرتبط با حقوق کودکان، آثار این بیماری همه‌گیر بر جامعه به ویژه بر کودکان را بیان کرده و تکالیف دولت‌ها در حمایت از حقوق کودکان در دوران شیوع بیماری همه‌گیر کوید-19 را تشریح نمود.

دبیر نشست این وبینار، خانم تینا سادات قضاتی، دبیرکارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی بود.

Dr. Askari1.jpg
Dr. zarifi1.jpg
webinar 20 mehr 1399.jpg

​​​​​​​