صفحه اصلی
«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»
  • 33834 بازدید

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»

نشست چهارم:
«کیفرگذاری حقوق بشرمدارانه»

سخنرانان:
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
عضو هیات علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
«کیفرگذاری در میانه دو پارادایم موازی: جرم شناسی و حقوق بشر»

دکتر حسین گلدوزیان
عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
«حیات بخشی از طریق اعدام؛ بن‌بست های اخلاقی و اجرایی»


دبیر علمی نشست:
دکتر عارف خلیلی پاجی
مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۶ الی ۱۸

لینک ورود به جلسه:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

 

افزودن نظرات