صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری دومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح
  • 8672 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، موزه صلح تهران و موسسه پژوهشی-انتشاراتی منشور صلح برگزار می کنند:

دومین وبینار از سلسله وبینارهای «صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح»

موضوع دومین وبینار: تجارب صلح سازی و چالش های کنشگری صلح

مهمان برنامه: رئوف آذری، کنشگر صلح و محیط زیست و فعال سواد رسانه ای با بیش از ربع قرن تجربه

دبیر وبینار دوم: خانم مژگان دستوری، فعال صلح و مدیر موسسه پژوهشی-انتشاراتی منشور صلح

تاریخ و ساعت: شنبه 27 شهریور 1400- ساعت 18 الی 20

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود به وبینار: https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

دانلود فایل