صفحه اصلی
اطلاعیه وبینار «بازتاب رویکرد حقوق بشری در تحولات نظام کیفری ایران»
  • 11199 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر؛ صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 


وبینار: «بازتاب رویکرد حقوق بشری در تحولات نظام کیفری ایران»


سخنرانان:
دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو


دکتر حسنعلی موذن زادگان، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


دکتر بیژن عباسی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


دکتر مهرداد رایجیان اصلی، استادیار و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه سمت


دبیر نشست: دکتر عارف خلیلی پاجی


زمان نشست: دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۶ الی ۱۸


لینک ورود به وبینار:
https://www.sbu.ac.ir/web/webinar