صفحه اصلی
همایش حقوق انرژی
  • 13400 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

همایش تخصصی حقوق انرژی در نظم امروز و فردا

زمان چهارشنبه 10 خرداد

ساعت 14 تا 19

 

 

 

 

 

 

بخش اول

دکتر نصرالله ابراهیمی               "دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نائب رئیس انجمن مدیریت پروژه ایران و مشاور ارشد حقوق و قراردادهای بین‌المللی در صنعت نفت و گاز"

حکمرانی مطلوب در توسعه پایدار انرژی با تأکید بر موضوعات حقوق بشری

دکتر سید مسلم موسوی درجه    "عضو هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و مدیرعامل انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران"

انرژی تجدید پذیر، روند گذشته، وضعیت حال و چشم انداز آینده

دکتر حسن مردانی    رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر اقتصاد سرمایه گذاری وزارت نیرو

سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی، نیازها و ضرورت ها

دکتر محمد حضرتی   محقق دوره پسا دکترا در مرکز عدالت انرژی و قرارداد اجتماعی دانشکاه پو و مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه

حقوق انرژی و عدالت انرژی

بخش دوم

دکتر الهام  امین زاده "استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معاون حقوقی دولت یازدهم و نماینده  دوره هفتم مجلس شورای اسلامی"

نقش جمهوری اسلامی ایران در روند حقوق انرژی در جهان پیش رو

آقای احسان جنابی    رئیس اداره امور مجمع بین المللی انرژی

نگاهی به مجمع بین المللی انرژی و عضویت ایران در این مجمع

دکتر محمدرضا شکوهی                          عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

الزامات ساختاری ایفای نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در هندسه جهانی انرژی

دکتر بهروز کمالوندي معاون حقوقی و امور بین الملل سازمان انرژي اتمی

ابعاد حقوقی انرژی هسته ای و چالش های مرتبط

دکتر مهراب داراب پور              دبیر همایش                           عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود فردکاردل              دبیر علمی همایش                  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی –کرسی حقوق بشر- تالار سلام

دانلود فایل
افزودن نظرات