صفحه اصلی
مدرسه تابستانه حقوق بشردوستانه
  • 259698 بازدید

مدرسه تابستانه حقوق بین‌الملل بشردوستانه

۲۰ و ۲۱ تیر ۱۴۰۲

سخنرانان:

 دکتر حسین میرمحمدصادقی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر هیبت‌اله نژندی‌منش

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر سید مصطفی میرمحمدی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم

 دکتر هادی محمودی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر علی مشهدی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

 دکتر محمدهادی ذاکرحسین

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 دکتر زینب ملکوتی‌خواه

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»

 برگزاری به‌صورت حضوری و مجازی

به شرکت‌کنندگان حضوری گواهی، دو‌ زبانه شرکت حضوری و به شرکت‌کنندگان مجازی، گواهی دو زبانه شرکت مجازی اعطامی‌شود.

 برای ثبت‌نام مشخصات خود را حداکثر تا روز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ به ایمیل زیر ارسال کنید:

Info.chpd@mail.sbu.ac.ir

به‌منظور برنامه‌ریزی و آماده‌سازی گواهی‌ها، پیش از واریز وجه حتما نوع مشارکت داوطلب (حضوری یا مجازی) مشخص شود

هزینه ثبت‌نام: ۴۵۰ هزار تومان

هزینه ثبت‌نام با ارائه تصویر کارت دانشجویی: ۳۵۰ هزار تومان

افزودن نظرات