صفحه اصلی
فراخوان ارسال مقاله
  • 218615 بازدید

فراخوان ارسال مقاله جهت انتشار در مجموعه مقالات "عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر"

 

 

 

 

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد تا با مشارکت استادان و پژوهشگران حقوق، علوم جنایی و سایر رشتههای مرتبط، مجموعه مقالاتی تحت عنوان «عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر» را در محورهای ذیل تدوین و منتشر نماید. علاقمندان میتوانند تا تاریخ 31 شهریور ماه 1402 مقالات خود را مطابق شیوهنامه پیوست شده، به آدرس ایمیل info.research@sbu.ac.ir ارسال نمایند. 

محورها:

1. نقش و جایگاه هوش مصنوعی در تحقق عدالت کیفری

2. پدیدههای نوظهور فناورانه و چالشهای حقوق بشری

3. تروریسم سایبری و آثار حقوق بشری آن

4. ابعاد حقوق بشری دادرسی الکترونیکی

5. کارکردهای حقوق بشری داراییهای مجازی

6. چالشهای نظام عدالت کیفری در زمینه متاورس

7. عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر

8. پاسخهای نظام عدالت کیفری بینالمللی به مخاطرات نوظهور فناورانه

مقالات دریافتی پس از طی مراحل داوری در مجموعه مقالات «عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر» توسط مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهند شد.

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات