صفحه اصلی
در باب بشریت حقوق بشر
  • 335690 بازدید

گروه فلسفه،دین و اخلاق 
مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 

«در باب بشریت حقوق بشر »

سخنرانان:حسین دباغ
-مدرس فلسفه در دانشگاه آکسفورد
 -نجات علی غلامی
مترجم و محقق پدیدارشناسی
-دبیر علمی نشست :
دکتر سعیده مزینانیان
مدیر گروه فلسفه،دین و اخلاق کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری:۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت ۱۹ الی ۲۱
لینک ورود به جلسه:
https://webinar.sbu.ac.ir

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات