صفحه اصلی
حق و قانون
  • 77232 بازدید

گروه فلسفه،دین و اخلاق 
مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 

«حق و قانون»
سخنرانان:دکتر مهناز بیات
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 دکتر  سید مجتبی واعظی
عضو هیات علمی دانشکده حقو ق و علوم سیاسی شیراز
دبیر علمی نشست:
دکتر سعیده مزینانیان
مدیر گروه فلسفه،دین و اخلاق کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت ۱۹ الی ۲۱
لینک ورود به جلسه:
https://webinar.sbu.ac.ir

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات