Home
گزارش نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی کودکان 1400
  • 1728 Views

به ­مناسبت روز جهانی کودکان 1400-2021، مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موزه صلح تهران نشستی تخصصی با عنوان «درتکاپوی صلح­ پروری؛ آموزش صلح و نفی خشونت به کودکان» برگزار کردند. دبیری این نشست را خانم الهه مقربی، پژوهشگر حقوق کودک بر عهده داشت.

در این نشست، دکتر اصلی عباسی، پژوهشگر حقوق بشر، به موضوع «حق کودک بر آموزش صلح در چارچوب هنجاری نظام حقوق بشر» پرداخت و مباحثی شامل معنا، ­مفاهیم و بنیان­ های فلسفی-حقوق بشری صلح و حق بر آموزش صلح، جایگاه حق بر صلح در تفکیک نسلی حقوق بشری، سیر تحول آموزش صلح و نفی خشونت، آموزش صلح و حق بر آن را در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین­ الملل بشر و ابتکارات ملل مختلف در آموزش صلح و نفی خشونت به کودکان را همراه با چند راهکار برای ترویج و بسط آموزش صلح به کودکان و نوجوانان ارائه کرد. ایشان بیان داشت: «همه­ افراد بشری، اعم از بزرگسال و خردسال، فارغ از هر تبعیضی بر اساس مبانی ممنوعه­ ای مانند دارایی، سن و جنس و نژاد و خاستگاه اجتماعی، مستحق و شایسته برخورداری از ­حق بر صلح و مولفه ­های ملازم و پیش­نیاز تحقق آن مانند حق بر آموزش صلح هستند؛ زیرا صلح یکی از مهم ترین و جهان شمول­ ترین ارزش­ های انسانی است».

سخنران دیگر، دکتر الهام فخرایی، دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و فعال حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان به موضوع «آموزش صلح به کودکان و نوجوانان و ملزومات آن» پرداخت. ایشان، در این ارائه، با نگاهی تحلیلی به محتوای مرتبط با عنوان مذکور پرداخته و ضمن واکاوی ابعاد مختلف آن، به­ طور خاص نظریه های پشتیبان در فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت را با تمرکز بر تفکر و اخلاق مراقبتی مورد بررسی قرار داد. وی به ضرورت نگاه همه جانبه، تقدم مراقبت طبیعی به عنوان پیش نیاز مراقبت اخلاقی (در خانواده، مدرسه و جامعه)، لزوم شنیدن صدای همه اقشار جامعه به ویژه کودکان و در نهایت، پیگیری صلح به عنوان مسئولیتی اجتماعی و همگانی تاکید کرد.

​​​​​​​