اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400
  • 881 Views
14 آذر

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مرکز صلح و محیط زیست، انجمن ایرانی مطالعات زنان، انجمن علمی مطالعات صلح، کانون وکلای دادگستری استان قزوین و موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، سلسله کارگاه های هفته حقوق بشر 1400-2021 را برگزار می کنند:

موضوع کارگاه پنجم: «حقوق بشر برای مردمان بومی»

سخنرانان کارگاه پنجم هفته حقوق بشر 1400:

دکتر زیبا صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، با موضوع: «بررسی حق بومیان بر تعیین سرنوشت»؛

دکتر محمد صابر راد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و مدیر گروه پژوهشی صلح و حقوق بشردوستانه مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، با موضوع: «دغدغه ­های حقوق بشری بومیان مرزنشین در آراء مرزی دیوان بین ­المللی دادگستری»؛

دبیر کارگاه پنجم: خانم تیناسادات قضاتی

تاریخ و ساعت: سه شنبه 23 آذر 1400، ساعت 17 الی 19

مکان: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

ارسال مشخصات متقاضیان گواهی (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی) به ایمیل:

chpd2021sbu@gmail.com

شرط صدور گواهی: شرکت کامل در هفت وبینار سلسله کارگاه های هفته حقوق بشر ​​​​​​​