Home
سلسله نشست های تخصصی فقه حقوق و اخلاق پزشکی
  • 1994 Views

سخنران: دکتر محمود عباسی 

دبیر شورای اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی

0 Comments