Home
روز جهانی کار و کارگر
  • 312 Views

روزِ جهانی کارگر یا روزِ بین‌المللی کارگر (به انگلیسی: International Workers' Day) یک یادبود و مراسم کارگری از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار میگردد.

احزاب کمونیست، سوسیالیست، و آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات خیابانی جشن گرفته و مراسمی برگزار می‌کنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود.

ده‌ها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای گوناگون (به استثنای ایالات متحده آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر (شهریور) را به عنوان «روز کارگر» برگزار می‌کنند.

به همین مناسبت مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر در نظر دارد وبینار تخصصی با موضوع " بررسی وضعیت شغلی و حقوق زنان شاغل" را برگزار نماید تا با  دیدی علمی به زوایای تاریک این رویداد مهم پرداخته شود.

0 Comments