Home
مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی و شورای اسلامی شهر تهران مورخ 26 اردیبهشت 1400 برگزار شد.
  • 3028 Views

مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی و شورای اسلامی شهر تهران مورخ 26 اردیبهشت 1400 برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، دکتر ابراهیم امینی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دکتر زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، ضمن تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک، بر پتانسیل های طرفین تفاهم نامه جهت ترویج حقوق شهروندی و مفاهیم صلح و نفی خشونت در شهر تهران، به ویژه از مجرای مهیا ساختن فضای مناسب برای تحقق بدون تبعیض حق بر شهر تاکید شد.

خاطر نشان می شود پیش از تبادل این تفاهم نامه، مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر در موارد متعددی با شورای اسلامی شهر همکاری داشته است؛ از جمله برگزاری وبینارهای تخصصی که محورهای مهم حقوق بشر، صلح و حقوق شهروندی در مدیریت شهری را مورد کنکاش قرار داده است.