اطلاعیه کارگاه روز سوم هفته حقوق بشر 1400
  • 504 Views
14 آذر

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مرکز صلح و محیط زیست، انجمن ایرانی مطالعات زنان، انجمن علمی مطالعات صلح، کانون وکلای دادگستری استان قزوین و موسسه بین­ المللی دیدبان عدالت به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، سلسله­ کارگاه ­های هفته حقوق بشر 1400-2021 را برگزار می­ کنند:

موضوع کارگاه سوم: «نقض برابری و ترویج نابرابری؛ تحریم های یکجانبه و نقض حقوق بشر»

سخنرانان کارگاه سوم هفته حقوق بشر 1400:

دکتر زینب ملکوتی، پژوهشگر گروه دموکراسی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، با موضوع: «گسست دموکراسی و نقض حقوق بشر در سایه تحریم های یکجانبه»؛

خانم زینب فرهمندزاد، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین­ الملل، با موضوع: «تحریم­ های یکجانبه؛ ابزار تشدید نابرابری در بهره ­مندی از حق ­های بشری»؛

دبیر کارگاه سوم: دکتر مهدیه وجدانی فخر

تاریخ و ساعت: یک شنبه 21 آذر 1400، ساعت 17 الی 19

مکان: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

ارسال مشخصات متقاضیان گواهی (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی) به ایمیل:

chpd2021sbu@gmail.com

شرط صدور گواهی: شرکت کامل در هفت وبینار سلسله کارگاه های هفته حقوق بشر

​​​​​​​