Home
دوره پرورش مربیان صلح
  • 133 Views

کارگروه حقوق کودک مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

« دوره پرورش مربیان صلح »

فرصتی برای شبکه‌سازی و ایجاد یک شغی آموزشی

ویژه دانشجویان علوم انسانی

 

مدرس:

دکتر زهرا ابراهیمی

دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمان برگزاری: 

چهارشنبه ۱۶ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

ساعت ۱۳:۳۰-۱۷

مهلت ثبت نام: ۱۲ اردیبهشت 

0 Comments