Home
اطلاعیه دسترسی به پایگاه noorlib
  • 15009 Views

دسترسی به پایگاه noorlib

 

به اطلاع می رساند، دسترسی به پایگاه دیگري از مجموعه پایگاههاي مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی به نام نورلایب (کتابخانه دیجیتال نور) از آدرس به شرح ذیل برقرار است:

/https://noorlib.ir

یا

https://lib.sbu.ac.ir/persian-database

در طراحی پایگاه نورلایب، قابلیت هاي مفید پژوهشی و منحصربه فرد موجود در نرم افزارهاي مرکز، و نیز قابلیت هاي فراوان مخصوص به شبکه که حتی در نرم افزارها قابل دستیابی نبوده است، مانند پروژههاي پژوهشی محققان، قفسه هاي کتابخانه شخصی کاربر، نمایه هاي موضوعات و... در نظر گرفته شده است.کلیه کتابهاي موجود به صورت متن تایپ شده و با درج فرمت هاي تخصصی در پایگاه قابل مشاهده است؛ و در کنار متن تایپی این کتابها نیز تمامی صفحات کتاب اسکن شده و محققان میتوانند تصویر نسخه اصلی صفحه موردنظر خود را مشاهده نمایند. وب سرویس بودن پایگاه کتابخانه دیجیتال این قابلیت را فراهم نموده است تا این پایگاه خدمات متقابلی را به سایر کتابخانه ها و یا نرم افزارهاي دیگر بدهد که از این منظر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور را در بین پایگاه هاي کتابخانه هاي اسلامی را منحصربه فرد میکند.

0 Comments