تماس با ما

 

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

نشانی:  تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی 

تلفن: 29902766-021    تلفکس:    13-22431911 -021

 

 ایمیل:

info.chpd@mail.sbu.ac.ir​

فرم همکاری داوطلبانه

فرم همکاری داوطلبانه با کرسی.docx